Cień Godzilli „Ganbare! Warsztaty umierania” Katarzyny Boni w perspektywie studiów nad katastrofami

Main Article Content

Monika Ładoń
https://orcid.org/0000-0002-7932-2728

Abstrakt

Tematem artykułu jest interpretacja reportażu Katarzyny Boni Ganbare! Warsztaty umierania w perspektywie studiów nad katastrofami. Autorka wykorzystuje badania Konrada Wojnowskiego z książki Pożyteczne katastrofy. Taka perspektywa pozwala zobaczyć w doświadczeniach Japończyków nie tylko straty, ale i pożytki oraz zastanowić się nad pozytywnymi aspektami kolejnych katastrof. Autorka czerpie inspirację z tekstu J.‑L. Nancy’ego After Fukushima: The Equivalance of Catastrophes. Francuski filozof nakazuje traktować katastrofy jako zjawiska typowe, których konsekwencje mają zasięg globalny, a następujący po nich kryzys zmienia spojrzenie na przeszłość i przyszłość. Autorkę interesuje m.in. przeżywanie żałoby przez bohaterów reportażu, którą rozumie zgodnie z koncepcjami Judith Butler i Vinciane Despret.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ładoń, Monika. 2023. „Cień Godzilli: «Ganbare! Warsztaty umierania» Katarzyny Boni W Perspektywie studiów Nad Katastrofami”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica 11 (czerwiec):270-83. https://doi.org/10.24917/23534583.11.17.
Dział
Studia i szkice
Biogram autora

Monika Ładoń - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Monika Ładoń – literaturoznawczyni. Autorka książki o Antonim Słonimskim („Bardzo proszę pamiętać, że ja byłem przeciw”. Studia o Antonim Słonimskim, Katowice 2008), współredaktorka serii wydawniczych Zamieranie oraz ars medica ac humanitas. Zajmuje się przede wszystkim doświadczeniami granicznymi (chorobą, starością, żałobą) w literaturze XX i XXI wieku. Tej tematyki dotyczą jej książka autorska Choroba jako literatura. Studia maladyczne i współredagowane tomy zbiorowe Fragmenty dyskursu maladycznego (Gdańsk 2019) oraz Fragmenty dyskursu żałobnego (Gdańsk 2021). Publikowała m.in. w „Tekstach Drugich”, „Kulturze Współczesnej”, „Przestrzeniach Teorii”. Zastępczyni redaktor naczelnej czasopisma „Rana. Literatura – Doświadczenie – Tożsamość”.

Bibliografia

Augustyn Kamila, Warsztaty z Apokalipsy. Zagrożenia atomową zagładą w reportażach Swietłany Aleksijewicz, Katarzyny Boni oraz Johna Herseya, „Przegląd Humanistyczny” 2017, nr 1, s. 109-117.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Bieńczyk Marek, Katastrofy i wypadki w czasach romantyków, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2017.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Blanchot Maurice, The Writing of the Disaster, przeł. Ann Smock, University of Nebrasca Press, Lincoln 1995.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Boni Katarzyna, Ganbare! Warsztaty umierania, Wydawnictwo Agora, Warszawa 2017.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Brown Kate, Plutopia. Atomowe miasta i nieznane katastrofy nuklearne, przeł. Tomasz Bieroń, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2016.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Butler Judith, Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence, Verso Books, London, New York 2020.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Butler Judith, Ramy wojny. Kiedy życie jest godne opłakiwania?, przeł. Agata Czarnacka, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2011.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Chymkowski Roman, Grębecka Zuzanna, Kultura w cieniu bomby atomowej. Wprowadzenie do lektury, „Przegląd Humanistyczny” 2017, nr 1, s. 9-10.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Despret Vinciane, Wszystko dla naszych zmarłych. Opowieści tych, co zostają, przeł. Urszula Kropiwiec, Karakter, Kraków 2021,
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Głownia Dawid, Polisemiczne potwory: Kaijū eiga jako nośnik treści społeczno-politycznych. Casus Godzilli, „Litteraria Copernicana” 2014, nr 2, s. 225-243.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

„Kultura Współczesna” 2020, nr 3.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Loska Krzysztof, Życie w cieniu elektrowni atomowej (Fukushima - dziesięć lat później), „Kwartalnik Filmowy” 2021, nr 114, s. 145-163.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Nancy Jean-Luc, After Fukushima. The Equivalence of Catastrophes, przeł. Charlotte Mandell, Fordham University Press, New York 2015.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Po Czarnobylu. Miejsce katastrofy w dyskursie współczesnej humanistyki, red. Iwona Boruszkowska, Katarzyna Glinianowicz, Aleksandra Grzemska, Paweł Krupa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

„Przegląd Humanistyczny” 2017, nr 1
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Sarzyńska Anna, Medialne życie katastrofy. Przypadek wybuchu w Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej, „Kultura Współczesna” 2020, nr 2, s. 53-68.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Szarecki Artur, Ciało w stanie rozpadu. Doświadczenie bomby atomowej w relacjach hibakusha, „Przegląd Humanistyczny” 2017, nr 1, s. 43-52.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Szerszeń Tomasz, Wszystkie wojny świata, słowo/obraz terytoria, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Gdańsk-Warszawa 2021.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Wojnowski Konrad, Pożyteczne katastrofy, Universitas, Kraków 2016
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Zabużko Oksana, Planeta Piołun, przeł. Katarzyna Kotyńska, Joanna Majewska, Anna Łazar, Wydawnictwo Agora, Warszawa 2022.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##