Grodź, I. (2023). Poszukiwany „kod człowieczeństwa”? : Na marginesie twórczości Lecha Majewskiego. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica, 11, 369–383. https://doi.org/10.24917/23534583.11.24