Skowronek, Bogusław Andrzej. 2023. „Reprezentacje Istot nie‑ludzkich (zwierząt) W Kinematografii: Rekonesans”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica 11 (czerwiec):358-68. https://doi.org/10.24917/23534583.11.23.