Grodź, Iwona. 2023. „Poszukiwany «kod człowieczeństwa»? : Na Marginesie twórczości Lecha Majewskiego”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica 11 (czerwiec):369-83. https://doi.org/10.24917/23534583.11.24.