Grodź, I. (2023) „Poszukiwany «kod człowieczeństwa»? : Na marginesie twórczości Lecha Majewskiego”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica, 11, s. 369–383. doi: 10.24917/23534583.11.24.