[1]
B. A. Skowronek, „Reprezentacje istot nie‑ludzkich (zwierząt) w kinematografii: Rekonesans”, Studia Poetica, t. 11, s. 358–368, cze. 2023.