Skowronek, B. A. „Reprezentacje Istot nie‑ludzkich (zwierząt) W Kinematografii: Rekonesans”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica, t. 11, czerwiec 2023, s. 358-6, doi:10.24917/23534583.11.23.