Grodź, I. „Poszukiwany «kod człowieczeństwa»? : Na Marginesie twórczości Lecha Majewskiego”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica, t. 11, czerwiec 2023, s. 369-83, doi:10.24917/23534583.11.24.