Skowronek, Bogusław Andrzej. „Reprezentacje Istot nie‑ludzkich (zwierząt) W Kinematografii: Rekonesans”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica 11 (czerwiec 30, 2023): 358–368. Udostępniono kwiecień 21, 2024. https://studiapoetica.uken.krakow.pl/article/view/9427.