Grodź, Iwona. „Poszukiwany «kod człowieczeństwa»? : Na Marginesie twórczości Lecha Majewskiego”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica 11 (czerwiec 30, 2023): 369–383. Udostępniono kwiecień 21, 2024. https://studiapoetica.uken.krakow.pl/article/view/9431.