Kontakt

Adres redakcji czasopisma:
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków
Polska

Editorial office:
University of the National Education Commission
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków
Poland

Główna osoba do kontaktu

Jakub Knap
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej

Wsparcie techniczne

Paweł Regiec