Informacje dla bibliotekarzy

Studia Poetica to rocznik naukowy publikujący analizy, przeglądy i propozycje badań z zakresu poetyki dzieł, nurtów i epok, teorii i antropologii literatury, metodologii badań literaturoznawczych, nowej humanistyki. Hasła tematyczne: teoria literatury, poetyka dzieła, metodologia badań literaturoznawczych, metody analizy literackiej, nowa humanistyka, praktyki kulturowe, studia kulturowe, antropologia literatury, lingwistyka kulturowa, interpretacja, literatura, kultura. Język publikacji: język polski oraz języki kongresowe. Dziedzina nauki: nauki humanistyczne. Dyscypliny: literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii  Zachęcamy bibliotekarzy do włączenia strony czasopisma do ich systemów bibliotecznych.