Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Przesłany tekst jest całkowicie oryginalny i nie narusza w żadnym stopniu praw autorskich ani praw pokrewnych innych osób, jak również innych praw osób trzecich, a także niczyje prawa do utworu nie zostały pominięte.
  • Tekst dostosowano do standardów edytorskich obowiązujących w czasopiśmie „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica”. Załączony utwór wykonany został z należytą starannością oraz na poziomie wymaganym przy wydawaniu tego typu tekstów.
  • Nadesłany tekst nie został złożony do recenzji lub/i publikacji w innym czasopiśmie.
  • Autorzy/ki ponoszą pełną odpowiedzialność (także finansową i prawną) za każdy przypadek plagiatu, niezależnie od tego, czy został on wykryty podczas procesu recenzji, czy po publikacji w „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica”.
  • Przesłany tekst powinien być adekwatnie zakwalifikowany do podanych podczas rejestrowania artykułu w systemie OJS kategorii.

Szczegółowe standardy edytorskie, merytoryczne i techniczne do pobrania