Anna Barcz, Instytut Badań Literackich PAN, Polska

Wojciech Browarny, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Dariusz Brzostek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Jolanta Brzykcy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Paweł Bukowiec, Uniwersytet Jagielloński, Polska

Marcin Całbecki, Uniwersytet Gdański, Polska

Zbigniew Chojnowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska

Anna Czabanowska-Wróbel, Uniwersytet Jagielloński, Polska

Agnieszka Czyżak, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Elżbieta Dąbrowicz, Uniwersytet w Białymstoku, Polska

Elżbieta Gajek, Uniwersytet Warszawski, Polska

Anna Gemra, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Maciej Gorczyński, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Beata Gromadzka, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Jacek Hajduk, Uniwersytet Jagielloński, Polska

Mirosława Hanusiewicz-Lavallee, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska

Anna Jeziorkowska-Polakowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska

Elżbieta Konończuk, Uniwersytet w Białymstoku, Polska

Dorota Korwin-Piotrowska, Uniwersytet Jagielloński, Polska

Aurelia Kotkiewicz, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska

Jarosław Krajka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

Adam Kulawik, (em.) Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska

Dariusz Kulesza, Uniwersytet w Białymstoku, Polska

Krystyna Latawiec, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska

Arkadiusz Sylwester Mastalski, Prywatne Akademickie Centrum Kształcenia w
Krakowie; Uniwersytet Warszawski, Pracownia Poetyki Wiersza, Polska

Marianna Michałowska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Piotr Michałowski, Uniwersytet Szczeciński, Polska

Tomasz Mizerkiewicz, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Iwona Morawska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

Jana Raclavská, Ostravská univerzita v Ostravě, Czechy

Ewa Rajewska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Mirosław Ryszkiewicz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

Elżbieta Sidoruk, Uniwersytet w Białymstoku, Polska

Anna Skubaczewska-Pniewska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Mateusz Skucha, Uniwersytet Jagielloński, Polska

Anna Spólna, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Polska

Katarzyna Szalewska, Uniwerstet Gdański, Polska

Halina Waszkielewicz, Uniwersytet Jagielloński, Polska

Elżbieta Wesołowska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Iwona Węgrzyn, Uniwersytet Jagielloński, Polska

Violetta Wróblewska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Krystyna Zabawa, Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska

Zofia Zarębianka, Uniwersytet Jagielloński, Polska

Agata Zawiszewska, Uniwersytet Szczeciński, Polska