Informacje dla czytelników

„Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica” to rocznik naukowy wydawany od 2013 roku przez Katedrę Teorii i Antropologii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej (dawnej: Uniwersytetu Pedagogicznego) w Krakowie, publikujący numery tematyczne, skoncentrowane każdorazowo na wybranym problemie współczesnego literaturoznawstwa.
W czasopiśmie znajdziecie Państwo inspirujące artykuły odnoszące literaturę i literaturoznawstwo do szerokich kontekstów kulturowych, społecznych, ekonomicznych, historycznych, psychologicznych i artystycznych.

Szczególnie zachęcamy do lektury tekstów na temat najnowszych kierunków badań literaturoznawczych, dyskursów teoretycznoliterackich, nurtów nowej humanistyki. Osobną kategorię stanowią analizy poetyk i estetyk dzieł, nurtów i epok, zjawisk współczesnej genologii, fenomenów intertekstualności, intersemiotyczności oraz intermedialności literatury.
Zachęcamy czytelników do zarejestrowania się, w celu uzyskiwania powiadomień o nowych numerach czasopisma. Przed rejestracją czytelnicy powinni zapoznać się z Polityką prywatności.