Ogłoszenia

  

Nabór artykułów do numeru tematycznego "Literacka i kulturowa aetonormatywność (zakłócona)" (2025)

2023-09-25

Zapraszamy do publikacji w roczniku "Studia Poetica" XIII, 2025, red. K. Wądolny-Tatar. Tematem jest: Literacka i kulturowa aetonormatywność (zakłócona).

Wśród fenomenów normatywności (Brożek, Brożek, Stelmach 2013), czy w jej społeczno-kulturowym polu, chcemy tym razem usytuować aetonormatywność, czyli zespół norm, które dotyczą zachowania i myślenia związanego z wiekiem jednostki – i jednocześnie zapytać o ich literackie i kulturowe reprezentacje. 

Szerzej o tematyce numeru - w linku tytułowym ogłoszenia (powyżej).

Zapraszamy do nasyłania tekstów do zaplanowanego na 2025 rok numeru tematycznego rocznika. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa do 15 l i p c a 2024 poprzez system zgłoszeń na stronie internetowej czasopisma: https://studiapoetica.up.krakow.pl/about/submissions
Wskazówki dotyczące przygotowania tekstu znajdują się na internetowej stronie czasopisma.

Nabór artykułów do numeru tematycznego "Języki antropocenu" (2023)

2022-04-06

Numer tematyczny Języki antropocenu "AUPC. Studia Poetica" XI (2023) [nabór zakonczony!]

Zachęcamy do podjęcia następujących zagadnień:

 • antropocen jako wyzwanie dla literaturoznawstwa;
 • literackie i kulturowe obrazy katastrofy klimatycznej;
 • literatura jako laboratorium innych (bardziej inkluzywnych, sprawiedliwszych) światów;
 • antropocen a konieczność/niemożliwość utopii;
 • powrót narracji apokaliptycznych w antropocenie;
 • ekokrytyka/animal studies/posthumanizm wobec antropocenu;
 • antropocen a języki nie-ludzkie (biosemiotyka, post-koiné, historie biotyczne itp.);
 • antropocen a nowe strategie lekturowe (Global Warming Criticism, lektura dyfrakcyjna, lektury wielkoskalowe itp.);
 • antropocen a nowa humanistyka (teoria aktora-sieci, realizm spekulatywny, nowy materializm, teorie afektywne itd.);
 • antropocen a dyskursy polityki, ekonomii, ekologii itp.;
 • antropocen a inne kryzysy (etyczne, polityczne, ekonomiczne) współczesnego świata;
 • alternatywne propozycje terminologiczne (kapitałocen, technocen, plantacjocen, chthulucen itp.);
 • antropocen a problem „dwóch kultur”;
 • zwrot geologiczny w naukach humanistycznych;
 • poetyki antropocenu (ekomimesis, ekodiegesis, sympoiesis, sztuka hiperobiektów itp.).

Statystyki pobrań

2021-08-20

Informujemy, że od sierpnia 2021 widoczne są statystyki pobrań artykułów publikowanych w czasopiśmie.

Autoryzacja artykułu przez ORCID

2021-02-26

Szanowni Autorzy!

System OJS umożliwia stałą autoryzację prac opublikowanych w naszym czasopiśmie za pomocą konta ORCID autora.