Zapraszamy do zapoznania się z księgą abstraktów konferencji "Wokół (teorii) wiersza. Ostatnie stulecie w badaniach wersologicznych" (30-31.03.2023).

Księga abstraktów w języku polskim

Abstract Book