• Jakub Knap, Polskie fantastykoznawstwo (początki)
 • Adam Mazurkiewicz, O wyimku z prasowej dyskusji i autokomentarzu do Astronautów Stanisława Lema (z historii kształtowania się w Polsce teorii literatury fantastycznonaukowej po drugiej wojnie światowej)
 • Dariusz Brzostek, Od bajki (ludowej) do science fiction. Badania nad literaturą niewerystyczną na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Елена Козьмина, Теория научной фантастики и творчество Лема: диалог с Анджеем Стоффом   
 • Katarzyna Gadomska, Wybrane francuskie teorie fantastyki a ich recepcja w Polsce                             
 • Grzegorz Trębicki, Andrzej Zgorzelski i jego teoria fantastyki                                                                 
 • Maciej Szargot, Wokół pisarstwa „historyczno-fantastycznego” Teodora Parnickiego (na podstawie dylogii Muza dalekich podróży i Staliśmy jak dwa sny)             
 • Krystian Saja, Retelling w historiach alternatywnych                                                                     
 • Tomasz Pindel, Andrzeja Sapkowskiego i Jacka Dukaja rozważania o fantastyce                       
 • Katarzyna Kaczor, Baśń czy nie baśń? O polskim definiowaniu fantasy w siedmiu aktach aktach              
 • Weronika Kostecka, Polskie badania konstruktów dziewczęcości i kobiecości w fantastyce dla młodych dorosłych                                                                                
 • Krzysztof M. Maj, Światocentryczność fantastyki                                                                                          
 • Joanna Płoszaj, Brutalizacja świata przedstawionego w polskiej literaturze fantasy w perspektywie kulturowej teorii literatury. Konteksty i propozycje badawcze badawcze    
 • Sonia Nowacka, Poezja spekulatywna a fantastyka naukowa w poezji polskiej po 2010 roku. Próba ujęcia zjawiska                                                                        
 • Ryszard Siwek, Teoria realizmu fantastycznego Franza Hellensa i jej literacki kontekst         
 • Adam Mazurkiewicz, Blaski i nędze empirycznego literaturoznawstwa (i jego odczytań). Uwagi na marginesie lektury rozważań Andrzeja Wasilewskiego Teoria literatury Stanisława Lema
 •  „Nie można pisać o wszystkim”. Z Andrzejem Stoffem rozmawia Anna Skubaczewska-Pniewska
 •  „Piękna, dziewiętnastowieczna redakcja”. „Nową Fantastykę” wspominają Dominika Oramus i Marek Oramus
 •  Dorota Pielorz, O (nieco zapomnianym) mistrzu fantastyki. Sprawozdanie z konferencji Niekończący się Michael Ende – sylwetka, sygnatura, strategie fantastyczne (Kraków, 8 listopada 2019 roku)                       
 • Marcin Maksymilian Borowski, Tanatos w cyklu Tułacze Mariny i Siergieja Diaczenków