Performing the (Non)Human A Tentatively Posthuman Reading Of Dionne Brand's Short Story „Blossom”

Main Article Content

Tomasz Sikora
https://orcid.org/0000-0001-9537-4184

Abstrakt

Artykuł, który pierwotnie ukazał się w czasopiśmie “TransCanadiana: Polish Journal of Canadian Studies”, proponuje posthumanistyczną lekturę opowiadania Dionne Brand Blossom. Rozpoczyna go ogólna charakterystyka posthumanizmu, która zawiera pewne krytyczne wglądy w myśl posthumanistyczną. Następnie artykuł oferuje odczytanie opowiadania Dionne Brand Blossom poprzez problematyzację (liberalno‑humanistycznej) koncepcji „człowieka”. Skupia się zwłaszcza na szczególnym języku używanym w opowiadaniu, wykorzystywanych przez Brand kategoriach przestrzennych oraz rezygnacji z samo(o)panowania na rzecz sił więcej‑niż‑ludzkich jako sposobie Blossom na uzyskanie upodmiotowienia. Stając się kapłanką bogini Oya (albo, zaiste, samą boginią), Blossom jest w stanie wyjść poza nowoczesne zachodnie społeczno‑polityczne dyskursy uwierzytelnionych i ustabilizowanych tożsamości, które opierają się na rasie, płci, religii, pochodzeniu kulturowym oraz naznaczonej myśleniem zachodnim „ludzkości”.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sikora, Tomasz. 2023. „Performing the (Non)Human: A Tentatively Posthuman Reading Of Dionne Brand’s Short Story «Blossom»”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica 11 (czerwiec):400-409. https://doi.org/10.24917/23534583.11.26.
Dział
Repetycje
Biogram autora

Tomasz Sikora - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Tomasz Sikora – habilitated doctor, works at the Institute of English Philology at the Pedagogical University of Krakow. His research interests focus on queer theory, biopolitics, posthumanism, cultural studies, and media studies. He is the author of two scholarly monographs: “Bodies Out of Rule: Transversal Readings in Canadian Literature and Film” (Krakow 2014) and “Virtually Wild: Wilderness, Technology and the Ecology of Mediation” (Bielsko‑Biała 2003), as well as numerous articles in journals and collective volumes. Recently (2023, with E. Macura‑Nnamdi), he edited a special issue of the academic journal "Angelaki: Journal of the Theoretical Humanities" dedicated to the blue humanities. By practicing engaged humanities, he actively opposes the erosion of fundamental academic values.

Bibliografia

Brand Dionne, Blossom, in: Likely Stories: A Postmodern Sampler, ed. George Bowering, Linda Hutcheon, Coach House Press, Toronto 1992, s. 31–42.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Brydon Diana, Dionne Brand’s Global Intimacies: Practising Affective Citizenship, 13 March 2010, s. 3, https://mspace.lib.umanitoba.ca/xmlui/bitstream/handle/1993/32319/Brydon_Diana_Affective_Citizenship.pdf?sequence=1&isAllowed=y [access: 2023/05/24].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Goldberg David Theo, The Threat of Race: Reflections on Racial Neoliberalism, Wiley- Blackwell, Malden 2009.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Herbrechter Stefan, Callus Ivan, What Is a Posthumanist Reading?, “Angelaki” 2008, vol. 13, no. 1, s. 95–111.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Minh- ha Trinh T., Grandma’s Story, in: eadem, Woman, Native, Other: Writing Postcoloniality and Feminism, Indiana University Press, Indianapolis 1989, s. 119–151.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Phelan Peggy, Unmarked: The Politics of Performance, Routledge, London and New York 1993.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Renk Kathleen J., Caribbean Shadows & Victorian Ghosts: Women’s Writing and Decolonization, University of Virginia Press, Charlottesville 1999.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Smith Stephanie A., Suckers, “differences: A Journal of Feminist Cultural Studies” 1998, vol. 10, nr 1, s. 175–208.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Sturgess Charlotte, Redefining the Subject: Sites of Play in Canadian Womens Writing, Rodopi, Amsterdam and New York 2003.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Taussig Michael, Mimesis and Alterity: A Particular History of the Senses, Routledge, New York and London 1993.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Taylor Charles, The Politics of Recognition, in: Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition, ed. Amy Gutman, Princeton University Press, Princeton New Jersey 1994, s. 25–73.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##