Zgoda na zmianę Roślinna poezja Urszuli Zajączkowskiej jako odpowiedź na lęki antropocenu

Main Article Content

Beata Mytych-Forajter
https://orcid.org/0000-0002-0588-2087

Abstrakt

Artykuł poświęcony został trzem obszarom badawczym charakterystycznym dla roślinnej poezji Urszuli Zajączkowskiej. Pierwszy wiąże się z włączeniem człowieka do całości istnienia i wynika ze świadomości jego materialnych związków z innymi bytami. Drugi obszar to wyrażona i zapisana w tej poezji coraz większa zgoda na własną cielesność. Z kolei trzeci obszar stanowi próbę pogodzenia się z żałobnym doświadczeniem straty (utrata ludzi i zniszczenia w obrębie środowiska), a jednocześnie osiągnięcia zgody na świat, w którym żal i rozpacz stoją obok nadziei, związanej z przyszłym rozkwitem.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Mytych-Forajter, Beata. 2023. „Zgoda Na zmianę: Roślinna Poezja Urszuli Zajączkowskiej Jako Odpowiedź Na lęki Antropocenu”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica 11 (czerwiec):208-20. https://doi.org/10.24917/23534583.11.13.
Dział
Studia i szkice
Biogram autora

Beata Mytych-Forajter - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Beata Mytych‑Forajter – doktor habilitowana, profesor UŚ, pracuje na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Badaczka zjawisk związanych ze sztuką interpretacji, związków literatury oraz przyrodoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem plant studies. Interpretatorka literatury dla młodego odbiorcy. Autorka trzech monografii (Poetyka i łowy. O idei dawnego polowania w literaturze polskiej XIX wieku, Katowice 2004; Czułe punkty Grochowiaka. Szkice i interpretacje, Katowice 2010; Latająca ryba. Studia o podróżopisarstwie Ignacego Domeyki, Katowice 2014), twórczyni antologii dziewiętnastowiecznych tekstów o zwierzętach (Zwierzęta na zakręcie, Warszawa 2017), współautorka (razem z Iwoną Gralewicz‑Wolny) dwóch książek poświęconych literaturze dla dzieci i młodzieży (Uwolnić Pippi! Twórczość dla dzieci wobec przemian kultury, Katowice 2013; Po pierwsze. O literaturze dla dzieci (i nie tylko), Kraków 2019) oraz tłumaczenia (razem z Wacławem Forajterem) książki François Soulagesa Estetyka fotografii. Strata i zysk, Kraków 2007.

Bibliografia

Brach-Czaina Jolanta, Metafizyka mięsa, w: tejże, Szczeliny istnienia, Wydawnictwo Dowody na Istnienie, Warszawa 2018.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Festiwal Znaczenie. Dostęp online: https://znaczenia.pl/o-festiwalu/. Data dostępu: 12.02.2022.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Gaj Pamięci Wołomińskich Żydów. Dostęp online: https://sztetl.org.pl/pl/media/105216-wolomin-gaj-pamieci-wolominskich-zydow. Data dostępu: 12.02.2022.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Gramy takimi kartami, jakie dostaliśmy. Z Ewą Woydyłło rozmawia Aleksandra Klich, "Wysokie Obcasy", dodatek "Gazety Wyborczej" z dnia 19 marca 2022 r.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Haraway Donna, Wiedze usytuowane. Kwestia nauki w feminizmie i przywilej ograniczonej/ częściowej perspektywy. Przeł. A. Czarnacka. Dostęp online: http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/f0062haraway1988.pdf. Data dostępu: 15.02.2022.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Latour Bruno, Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci, wstęp K. Abriszewski, przeł. A. Derra, K. Abriszewski, Universitas, Kraków 2010.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Marzec Andrzej, Antropocień. Filozofia i estetyka po końcu świata, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Mów do mnie naturo, mów. Spotkanie z Urszulą Zajączkowską. Dostęp online: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1493604437517232. Data dostępu: 12.02.2022.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Mytych Jagoda, Żałoba klimatyczna, w: Za pięć dwunasta koniec świata. Kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk, pod red. K. Jasikowskiej i M. Pałasza, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Biblioteka Jagiellońska, Kraków 2022.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Nocne szwendy po Wołominie. Dostęp online: https://www.youtube.com/watch?v=E16E9zsy97A. Data dostępu: 12. 02. 2022.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Rogowska-Stangret Monika, Być ze świata. Cztery eseje o etyce posthumanistycznej, wstęp M. Środa, il. M. Skrzeczkowska, Wydawnictwo słowo/ obraz terytoria, Gdańsk 2021.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Szymborska Wisława, Wybór poezji, wstęp i oprac. W. Ligęza, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2016. BN I, 327.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Tablica. Gaj Pamięci Wołomińskich Żydów. Dostęp online: https://www.facebook.com/wspolbracia/photos/pcb.1256293358177674/1256293288177681/. Data dostępu: 12.02.2022.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Zajączkowska Urszula, Atomy, Zeszyty Poetyckie, Gniezno 2014.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Zajączkowska Urszula, minimum, Wrocławskie Wydawnictwo Warstwy, Wrocław 2017.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Zajączkowska Urszula, piach, Wrocławskie Wydawnictwo Warstwy, Wrocław 2020.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Zajączkowska Urszula, Wiej!, „Znak” 2021, nr 4.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Zrób, co możesz. Z Cecylią Malik, artystką malarką i aktywistką zaangażowaną w ochronę przyrody, rozmawia Martyna Słowik, w: Za pięć dwunasta koniec świata. Kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk, pod red. K. Jasikowskiej i M. Pałasza, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Biblioteka Jagiellońska, Kraków 2022.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##