Dźwignie wyobraźni epoki antropocenu: gaizm

Main Article Content

Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska
https://orcid.org/0000-0001-8423-9198

Abstrakt

Sformułowana w latach 70. XX w. hipoteza Gai, uznana wtedy przez biologów za herezję, okazuje się mieć olbrzymią zdolność proliferacji. Dowodzą tego szczególnie ostatnie lata, w których za sprawą wiedzy na temat wpływu człowieka na dobrostan naszej planety koncepcja Lovelocka powróciła w setkach antropocenicznych terra‑ i geocentrycznych narracji. W artykule przedstawiono ewolucję tej idei od momentu jej pojawienia się aż po dziś, wskazując na aktualne jej radiacje (Gaja 2.0, ekoseksualizm) i dowodząc równocześnie, iż jako jeden z ważniejszych atraktorów organizujących współczesną wyobraźnię, hipoteza ta stała się podstawą pewnej odmiany języka antropocenu, określanego tu mianem gaizmu. Prezentacji gajańskiej myśli najwybitniejszych przedstawicieli posthumanizmu – Bruno Latoura, Johna Graya – towarzyszy w tekście analiza i interpretacja założeń prowokatorskiego, queerowego ruchu aktywistycznego spod znaku ekoseksualizmu, budowanego wokół hasła „The Earth is our lover”.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wężowicz-Ziółkowska, Dobrosława. 2023. „Dźwignie Wyobraźni Epoki Antropocenu: Gaizm”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica 11 (czerwiec):20-31. https://doi.org/10.24917/23534583.11.2.
Dział
Studia i szkice
Biogram autora

Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dobrosława Wężowicz‑Ziółkowska – doktor habilitowana, profesor UŚ w Instytucie Nauk o Kulturze, Uniwersytet Śląski; kulturoznawca, folkloroznawca, antropolog kultury. Autorka wielu monografii autorskich i współautorskich (m.in.: Miłość ludowa. Wzory miłości wieśniaczej w polskiej pieśni ludowej XVIII – XX wieku, Wrocław 1991; Moc narrativum. Idee biologii we współczesnym dyskursie humanistycznym, Katowice 2008; Infosfera. Memetyczne koncepcje kultury i komunikacji, Katowice 2009; Humanistyczne konteksty technopolu, Katowice 2011; Ukąszenia, wirusy, memy. Kulturowe obrazy praktyk fizjologicznych, Katowice 2013; Wilki i ludzie. Małe kompendium wilkologii, Katowice 2014; Biological turn. Idee biologii w humanistyce współczesnej, Katowice 2016). Założycielka i redaktor naczelna czasopisma „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny”, redaktor serii naukowej Studia o Kulturze Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, współzałożycielka czasopisma „Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies”. W badaniach skupiona na analizie ekosystemowych relacji człowieka ze światem natury i humanistyce nieantropocentrycznej.

Bibliografia

Bińczyk Ewa, Ocalić Gaję i zbawić zbiorowość. Ekoteologiczne sugestie Brunona Latoura, „Stan Rzeczy” 2013, T. 2(5), s. 137-149.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Brown Andrew, Paramedic to the planet, „The Guardian”, https://www.theguardian.com/books/2005/dec/31/featuresreviews.guardianreview13 [dostęp 2022/02/25]
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Chardin Pierre Teilhard de, Fenomen człowieka, przeł. Konrad Waloszczyk, Instytut Wydawniczy "Pax”, Warszawa 1993.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Dennett Daniel, Dźwignie wyobraźni i inne narzędzia do myślenia, przeł. Łukasz Kurek, Copernicus Center Press, Kraków 2020.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Domeracki Piotr, Ekoantropologia antyhumanistyczna. Przypadek Johna Nicholasa Graya, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 2015, T. 13, nr 4.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Ekologie, red. Aleksandra Jach, Piotr Juskowiak, Agnieszka Kowalczyk, Muzeum Sztuki, Łódź 2014.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Environmentalism Outside the Box: An Ecosex Symposium, https://news.ucsc.edu/2017/05/arts-ecosex-symposium.html [dostęp: 2022/07/12]
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Global System Institute. Strategy, https://www.exeter.ac.uk/research/gsi/research/strategy/[dostęp: 2022/02/14]
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Gray John, Słomiane psy. Myśli o ludziach i innych zwierzętach, przeł. Cezary Cieśliński, Książka i Wiedza, Warszawa 2003.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kopaliński Władysław, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, Warszawa 1967.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Latour Bruno, Czekając na Gaję. Komponowanie wspólnego świata poprzez sztukę i politykę, przeł. Agnieszka Kowalczyk, w: Ekologie, red. Aleksandra Jach, Piotr Juskowiak, Agnieszka Kowalczyk, Muzeum Sztuki, Łódź 2014, s. 157-174.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Lenton Timothy, Latour Bruno, Gaia 2.0. Could humans add some level of self-awareness to Earth's self-regulation? „Science” 2018, T. 361, nr 6407, https://www.science.org/doi/epdf/10.1126/science.aau0427 [dostęp: 2022/03/03].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Lovelock James, Gaia: A New Look at Life on Earth, Oxford University Press, Oxford 1979.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Lovelock James, Gaja. Nowe spojrzenie na życie na Ziemi, przeł. Marcin Ryszkiewicz, posłowie J. Weiner, Prószyński i S-ka, Warszawa 2003.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Lovelock James, Przedmowa do trzeciego wydania, w: Lovelock James, Gaja. Nowe spojrzenie na życie na Ziemi, przeł. Marcin Ryszkiewicz, posłowie J. Weiner, Prószyński i S-ka, Warszawa 2003, s. 7-18.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Małek Monika, Liberalizm etyczny Johna Stuarta Milla. Współczesne ujęcia u Johna Graya i Petera Singera, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Manifest Ecosex - Love Art Lab (ucsc.edu), https://loveartlab.ucsc.edu/2016/06/24/ecosex-manifesto/[dostęp: 2022/07/12]
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Margulis Lynn, Gaja to twarda sztuka, przeł. Marcin Ryszkiewicz, w: Trzecia kultura, red. John Brockman, przeł. Piotr Amsterdamski, Marcin Ryszkiewicz, Michał Tempczyk, Witold Turopolski, Wydawnictwo CIS, Warszawa 1996, s.173-199.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Margulis Lynn, Symbiotyczna planeta, przeł. Marcin Ryszkiewicz, Wydawnictwo CIS, Warszawa 2000.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

McArthur Neil, Ecosexuals Believe Having Sex with the Earth Could Save It, „Vice”, 02.11. 2016, https://www.vice.com/en/article/wdbgyq/ecosexuals-believe-having-sex-with-the-earth-could-save-it [dostęp: 2022/07/12]
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Snow Charles P., Dwie kultury, przeł. Tadeusz Baszniak, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Stewart Robert W., Queen of Kink Not Taking It Lying Down : Erotica: ‘Post-Porn Modernist’ Annie Sprinkle, who has been criticized by an Orange County congressman for receiving federal arts funding, says she is the target of a censorship effort „Los Angeles Times”, 17.02.1990, https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1990-02-17-ca-777-story.html [dostęp: 2022/07/13]
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

The Anthropocene: conceptual and historical Perspectives, Phil. Trans. R. Soc. A (2011) 369, 842-867 doi:10.1098/rsta.2010.0327 [dostęp: 2022/02/20]
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Theobald Stephanie, Nature is your lover, not your mother: meet ecosexual pioneer Annie Sprinkle, „The Guardian”, 15.05.2017, https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2017/may/15/nature-ecosexual-annie-sprinkle-porn-star-queer [dostęp:2022/07/12]
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Trzecia kultura, red. John Brockman, przeł. Piotr Amsterdamski, Marcin Ryszkiewicz, Michał Tempczyk, Witold Turopolski, Wydawnictwo CIS, Warszawa 1996.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Ward Peter, Hipoteza Medei. Czy życie na Ziemi zmierza do samounicestwienia?, przeł. Monika Batley, Prószyński i S-Ska, Warszawa 2010.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Wężowicz-Ziółkowska Dobrosława, Moc narrativum. Idee biologii we współczesnym dyskursie humanistycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

What is Ecosex?, Here Come The Ecosexuals! (ucsc.edu), https://theecosexuals.ucsc.edu/ecosex/[dostęp:2022/07/12]
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Wilson Edward O., Pół Ziemi. Walka naszej planety o życie, przeł. Bogdan Baran, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2017.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##