Język lodu, wody i łez Żałoba klimatyczna jako empatyczna świadomość antropocenu

Main Article Content

Jagoda Mytych
https://orcid.org/0000-0003-3688-1148

Abstrakt

Zmiany klimatu to wciąż rosnące straty ekologiczne. Językiem antropocenu pomału staje się więc język żałoby – żałoby klimatycznej zdefiniowanej jako stan odczuwany w związku z doświadczanymi lub antycypowanymi stratami środowiska (Cunsolo). Jej wyrazem są symboliczne pogrzeby lodowców, w czasie których żałobnicy empatycznie rozszerzają pojęcie żałoby na byty pozaludzkie. Analizując rolę tych uroczystości na przykładzie pożegnania lodowca Ok oraz dyskursu wokół opłakiwania strat ekologicznych, autorka próbuje odpowiedzieć na pytanie o potencjał żałoby klimatycznej jako katalizatora zmian.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Mytych, Jagoda. 2023. „Język Lodu, Wody I łez: Żałoba Klimatyczna Jako Empatyczna świadomość Antropocenu”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica 11 (czerwiec):184-95. https://doi.org/10.24917/23534583.11.11.
Dział
Studia i szkice
Biogram autora

Jagoda Mytych - Uniwerystet Jagielloński

Jagoda Mytych – doktorantka na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz visiting researcher na Wydziale Historii Nauki Harvard University. Stypendystka Jagiellonian Interdisciplinary PhD Programme. Współautorka interdyscyplinarnej publikacji Za pięć dwunasta koniec świata. Kryzys klimatyczno‑ekologiczny głosem wielu nauk (red. K. Jasikowska, M. Pałasz, Uniwersytet Jagielloński, Biblioteka Jagiellońska, Kraków 2022). Bada procesy komunikacji klimatycznej oraz dyskursy denializmu zmian klimatu.

Bibliografia

Butler Judith, Precarious Life. The Powers of Mourning, Verso, Londyn-Nowy Jork 2004.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Doka Kenneth J., Disenfranchised grief: Recognizing hidden sorrow, Lexington Books, Lexington 1989.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Cunsolo Ashlee, Karen Landman, Mourning Nature: Hope at the Heart of Ecological Loss and Grief, McGill-Queen’s University Press, Quebec 2017.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Cunsolo Ashlee, Ellis, Neville R. Ecological grief as a mental health response to climate change-related loss. “Nature Climate Change” 2018, nr. 8, s. 275-281.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Cunsolo Willox Ashlee, A., Climate Change as the Work of Mourning, „Ethics and the Environment”, 2021, nr. 17 (2), s. 137-164.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Holleman Marybeth, How to Grieve a Glacier, „ISLE: Interdisciplinary Studies in Literature and Environment”, 25 (2), 2018, s. 441-442. doi.org/10.1093/isle/isy046. Tłumaczenie na język polski: Aleksandra Czyżewska-Felczak i Jagoda Mytych.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Jamail Dahr, Koniec lodu. Jak odznaleźć sens w byciu świadkiem katastrofy klimatycznej, przeł. Aleksandra Paszkowska, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2020.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Jasikowska Katarzyna, Pałasz, Michał, Za pięć dwunasta koniec świata. Kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Biblioteka Jagiellońska, Kraków 2022. Publikacja dostępna na stronie: za512.uj.edu.pl.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Magnason Andri Snær, O czasie i wodzie, przeł. Jacek Godek, Karakter, Kraków 2020.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Mańczak Julia, Małecki Jakub, Początek końca? Rozmowy o lodzie i zmianie klimatu, Znak Litera Nova, Kraków 2021.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Mytych Jagoda, Żałoba klimatyczna, w: Za pięć dwunasta koniec świata. Kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk, red. K. Jasikowska, M. Pałasz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Biblioteka Jagiellońska, Kraków 2022.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Lesley Head, The Anthropoceneans, “Geographical Research”, 2015, nr. 53, s. 313-320.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Nixon Rob, Slow Violence and the Environmentalism of the Poor, Harvard University Press, Cambridge 2011.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Lebda Małgorzata, Mer de Glace, Wydawnictwo Warstwy, Wrocław 2021.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Not OK (A Little Movie About a Small Glacier at the End of the World) (2018). Reż. D. Boyer, Cymene Howe: notokmovie.com.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Twila Moon, Embracing Ice: A Story for Action, TEDxBigSky, YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=tpf3wCxu2cw&ab_channel=TEDxTalks [data dostępu: 14.07.2022].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Źródła internetowe:
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

AFP (2019), Iceland Holds Funeral for First Glacier Lost to Climate Change, „Guardian”: theguardian.com/world/2019/aug/19/iceland-holds-funeral- -for-first-glacier-lost-to-climate-change, [data dostępu: 14.07.2022].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

AFP (2019), Pizol Glacier. Swiss Hold Funeral for Ice Lost to Global Warming, BBC: bbc.com/news/world-europe-49788483, [data dostępu: 14.07.2022].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Grey Louise, Icecap photo shows 'mother nature in tears, Telegraph, 2.09.2009, http://www.telegraph.co.uk/earth/earthnews/6127552/Icecap-photo-shows-mother-nature-in-tears.html [data dostępu: 14.07.2022].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

„Jökullinn“ Ok er ekki lengur jökull, https://www.ruv.is/frett/jokullinn-ok-er-ekki-lengur-jokull [data dostępu: 14.07.2022]
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Norwegian Glacier is the Crying Face of Mother Nature, https://www.reddit.com/r/NatureIsFuckingLit/comments/bn44yl/norwegian_glacier_is_the_crying_face_of_mother/ [data dostępu: 14.07.2022].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Rice University, A Plaque Placed at the Former Location of the Icelandic Okjökull Glacier, which Disappeared Due To Climate Change, Wikipedia 2019.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##