Antropocen dyskursywizowany czyli jak nie mówić o katastrofie klimatycznej

Main Article Content

Agnieszka Kluba
https://orcid.org/0000-0003-0253-3751

Abstrakt

Antropocen jako przedmiot akademickiego dyskursu staje się jeszcze jednym obiektem antropcentrycznej kategorezy. Narastająca treść teoretyczna nie ma szans wpłynąć zasadniczo na przebudowę myślenia w czasie wystarczającym, aby odegrała istotną rolę w przeciwdziałaniu degradacji planety. Czy niejawna samowiedza wzbierającego gwałtownie dyskursu – i jego coraz częstszy fatalizm – tę niemożność przewiduje? A może więcej: w istocie pozostaje sceptyczna wobec szans na takie przeciwdziałanie, dekretując niejako katastroficzny scenariusz? Swoje wątpliwości formułuję z perspektywy teoretyczki literatury i komunikacji, a zarazem aktywistki ruchu Extinction Rebellion.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kluba, Agnieszka. 2023. „Antropocen Dyskursywizowany Czyli Jak Nie mówić O Katastrofie Klimatycznej”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica 11 (czerwiec):87-96. https://doi.org/10.24917/23534583.11.6.
Dział
Studia i szkice
Biogram autora

Agnieszka Kluba - Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Agnieszka Kluba – doktor habilitowana, literaturoznawczyni, profesor Instytutu Badań Literackich PAN, aktywistka klimatyczna. Zajmuje się teorią i historią literatury XIX i XX wieku. Autorka książek Autoteliczność – referencyjność – niewyrażalność. O nowoczesnej poezji polskiej (1918–1939) (Wrocław 2004, Toruń 2013) oraz Poemat prozą w Polsce (Toruń 2013, Peter Lang 2021). Kurator wystawy poświęconej Bolesławowi Leśmianowi (Polska 2017, Włochy 2018). Badaczka Archiwum Zbigniewa Herberta. Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (1998; 2002–2005), laureatka Konkursu im. Klemensa Szaniawskiego (2002), stypendystka Komisji Fulbrighta na University of Massachusetts (2012–2013). Kontakt: agnieszka.kluba@ibl.waw.pl

Bibliografia

Bauerlein Mark, Social Constructionism: Philosophy for the Academic Workplace, “Partisan Review” 2001, vol. 68, nr 2. Tłumaczenie polskie: Społeczny konstrukcjonizm: filozofia dla uniwersyteckiej posady, przeł. A Kluba, „Tekstualia” 2013, nr 4 (35) (w dziale Varia w wydaniu internetowym według wersji w: Theory’s Empire. The Anthology of Dissent, pod red. D. Patai i W. H. Corrala, Nowy Jork 2005).
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Bińczyk Ewa, Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Blackmore Susan, The Meme Machine, Oxford University Press, Oxford 1999 (wyd. polskie: taże, Maszyna memowa, tłum. N. Radomski, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2002).
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Chwałczyk Franciszek, Antropocen, kapitałocen… a może urbanocen? Czyli nie tylko „kto” oraz „jak”, ale i „gdzie”, „Kultura i Historia” 2018, nr 34(2), str. 90-121, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/wp-content/uploads/2018/11/5-Franciszek-Chwalczyk-Antropocen.pdf [dostęp 15.07.2022].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Chwałczyk Franciszek, Around the Anthropocene in Eighty Names - Considering the Urbanocene Proposition, “Sustainability” 2020, nr 12 (11), 4458, https://www.mdpi.com/2071-1050/12/11/4458 [dostęp 15.07.2022] .
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Dawkins Richard, The Selfish Gene, 1972 (wyd. polskie: tenże, Samolubny gen, tłum. M. Skoneczny, Prószyński i Ska, Warszawa 1996).
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Dennett Daniel, Consciousness Explained, Little, Brown and Company, Boston 1999 (wyd. polskie: tenże, Świadomość, tłum. E. Stokłosa, Copernicus Center Press, Warszawa 2016).
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Hallam Roger, https://www.youtube.com/watch?v=t7oNQgDC4Hw&t=1s [dostęp 15.07.2022].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Leśmian Bolesław, Znaczenie pośrednictwa w metafizyce życia zbiorowego, pierwodruk: „Prawda”, Warszawa 1910, nr 39, 40, 41, 42; cyt. za: tenże, Szkice literackie w: tenże, Dzieła wszystkie, zebrał J. Trznadel, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2011.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Nasiłowska Anna, Kierunki, zwroty i przystanki, „Teksty Drugie” 2017, nr 4, s. 9-12.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Miłosz Czesław, Traktat moralny, „Twórczość” 1948, z. 4. Cyt. za: Cz. Miłosz, Wiersze wszystkie, Wydawnictwo Znak, Kraków 2015.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Szaj Patryk, Antropocen i kapiatałocen: w poszukiwaniu fuzji horyzontów, „Porównaniu” 2021, nr 2 (29), s. 371-386.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Wiśniewski Michał Radomił, Konspiracja memów, „Dwutygodnik” https://www.dwutygodnik.com/artykul/6397-konspiracja-memow.html [dostęp 15.07.2022].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Tematy modne w humanistyce. Studia interdyscyplinarne, red. Łukasz Grajewski, Jakub Osiński, Aleksandra Szwagrzyk i Paweł Tański, ProLog. Interdyscyplinarne Czasopismo Humanistyczne, Toruń 2015.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

„Zwroty” badawcze w humanistyce. Konteksty poznawcze, kulturowe i społeczno-instytucjonalne, red. Jacek Kowalewski, Wojciech Piasek, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2010.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##