Reprezentacje istot nie‑ludzkich (zwierząt) w kinematografii Rekonesans

Main Article Content

Bogusław Andrzej Skowronek

Abstrakt

Artykuł prezentuje najbardziej charakterystyczne dla dotychczasowych antropocentrycznych narracji filmowych formy obrazowania postaci pozaludzkich, potocznie zwanych zwierzętami. Wskazane są uzależnienia dyskursywne, ideologiczne oraz modele profilowania służące budowaniu kinowych reprezentacji tych istot. Omówione zostają, wraz z podtypami i przykładami, profile genologiczny, statusu oraz funkcji nie‑ludzi w zachodniej kinematografii.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Skowronek, Bogusław Andrzej. 2023. „Reprezentacje Istot nie‑ludzkich (zwierząt) W Kinematografii: Rekonesans”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica 11 (czerwiec):358-68. https://doi.org/10.24917/23534583.11.23.
Dział
Studia i szkice
Biogram autora

Bogusław Andrzej Skowronek - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Bogusław Skowronek – profesor doktor habilitowany, pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Główne zainteresowania naukowe to filmoznawstwo, mediolingwistyka oraz zjawiska kultury popularnej. Członek wielu towarzystw naukowych, m.in.: Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami (członek zarządu), Polskiego Towarzystwa Językoznawczego i Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Popularyzator sztuki filmowej, działacz dyskusyjnych klubów filmowych. Autor ponad stu trzydziestu artykułów naukowych oraz książek: O dialogu na lekcjach w szkole średniej. Analiza pragmatyczno‑językowa, Kraków 1999; Konceptualizacje filmu i jego oglądania w języku młodzieży. Studium kognitywno‑kulturowe, Kraków 2007; Film w przestrzeni kultury audiowizualnej. Studia. Szkice. Interpretacje, Kraków 2011; Mediolingwistyka. Wprowadzenie, Kraków 2013 (tłumaczenie na język rosyjski 2015); Język w filmie. Ujęcie mediolingwistyczne, Kraków 2020; Disco polo. Analiza lingwistyczno‑kulturowa, Kraków 2021 (wraz z Natalią Zborowską).

Bibliografia

Bakke Monika, Bio‑transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Berger John, O patrzeniu, tłum. Sławomir Sikora, Fundacja Aletheia, Warszawa 1999.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Bińczyk Ewa, Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Haraway Donna, Manifest gatunków stowarzyszonych, tłum. Joanna Bednarek, w: Teorie wywrotowe. Antologia przekładów, red. Agnieszka Gajewska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2012, s. 241–260.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Janikowska Agata, Patrząc nie‑ludzkimi oczami: przypadek „Królika po berlińsku”, „Kwartalnik Filmowy” 2020, nr 110, s. 156–171.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kalbarczyk Kamil, No animals were used in the making of the film? Postzwierzęta i zew antropomorfizmu w epoce CGI, „Kwartalnik Filmowy” 2020, nr 110, s. 138–155.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Ryder Richard D., Szowinizm gatunkowy, czyli etyka wiwisekcji, „Etyka” 1980, nr 18, s. 39–47.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Singer Peter, Wyzwolenie zwierząt, przeł. Anna Alichniewicz, Anna Szczęsna, Wydawnictwo Marginesy, Warszawa 2018.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Stańczyk Marta, Zmysłowa teoria kina, „EKRANy” 2015, nr 3–4 (25–26), s. 70–75.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Tan Ed S., Film fabularny jako maszyna emocji, tłum. Jolanta Mach [w:] Kognitywna teoria filmu. Antologia przekładów, red. Jacek Ostaszewski, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków 1998, s. 248–276.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Zarosa Urszula, Status moralny zwierząt, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Artysta, reż. Michael Hazanavicius, Francja, 2012.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Babe – świnka z klasą, reż. Chris Noonan, Australia, 1995.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Bear 71, reż. Leanne Alison, Jeremi Mendes, Kanada, 2001–2009.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Beethoven, reż. Brian Levant, USA, 1992.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Ben Hur, reż. Wiliam Wyler, USA, 1959.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Biały Bóg, reż. Kornel Mundruczo, Węgry, 2015.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Co jest grane, Davies?, reż. Ethan Coen, Joel Coen, USA, 2014.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Czas apokalipsy, reż. Francis Ford Coppola, USA, 1979.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Czego nauczyła mnie ośmiornica, reż. Pippa Ehrlich, James Reed, RPA, 2020.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##