Syndemiocen, czyli antropocen w perspektywie pandemii

Main Article Content

Małgorzata Sugiera
https://orcid.org/0000-0003-4953-2422

Abstrakt

Wprowadzając termin syndemiocen, artykuł proponuje przegląd najbardziej znanych nazw nowej epoki w dziejach Ziemi. Przynajmniej część z nich podważa zasadność absolutyzacji dyskursu na temat antropocenu, proponując wielość perspektyw i ujęć. Dlaczego to istotne, pokazuje analiza dwóch powieści o epidemiach: The Calcutta Chromosome (1995) Amitava Ghosha i The Blood Artists Chucka Hogana (1998). Nie tylko odnoszą się one krytycznie do medykalizujących definicji i strategii zwalczania epidemii. Subwersywnie realizują także podstawowe wzorce narracyjne Nowoczesnych, wskazując na ich udział w upowszechnianiu antropogenicznych dyskursów i praktyk.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sugiera, Małgorzata. 2023. „Syndemiocen, Czyli Antropocen W Perspektywie Pandemii”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica 11 (czerwiec):234-48. https://doi.org/10.24917/23534583.11.15.
Dział
Studia i szkice
Biogram autora

Małgorzata Sugiera - Uniwersytet Jagielloński

Małgorzata Sugiera – profesor honorowy Uniwersytetu Jagiellońskiego i kierownik Katedry Performatyki na Wydziale Polonistyki. Stypendystka m.in. Alexander von Humboldt Stiftung, DAAD, Andrew Mellon Foundation, Region Rhône-Alpes oraz IRC „Interweaving Performance Cultures” na Freie Universität w Berlinie. Wykładała na niemieckich, szwajcarskich, francuskich, chińskich i brazylijskich uniwersytetach. Jej zainteresowania naukowe obejmują teorie i praktyki performatywne, studia dekolonialne i ekologiczne fabulacje spekulatywne.
Opublikowała dwanaście monografii autorskich w języku polskim, m.in. Nieludzie. Donosy ze sztucznych natur (2015), z Mateuszem Borowskim W pułapce przeciwieństw. Ideologie tożsamości (2012) i Sztuczne natury. Performanse technonauki i sztuki (2016), a z czwórką innych autorów Performanse pamięci w literaturach i sztukach (2020). Ostatnio ukazał się pod jej redakcją tom Fikcje jako metoda. Strategie kontr[f]aktualne w pisaniu historii, literaturze i sztukach (2018), a Hakowanie antropocenu. Nowe koncepcje wspólnot więcej‑niż‑ludzkich w ekologicznych fabulacjach spekulatywnych ukaże się w pierwszym kwartale 2023 w serii „Hermeneia” Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współredagowała też prace zbiorowe w języku angielskim i niemieckim, najnowsza z nich to Emerging Affinities. Possible Futures of Performative Arts (Transcript 2019). Wkrótce w wydawnictwie Routledge ukaże się przygotowany z Dorotą Sajewską tom Crisis and Communitas. Performative Concepts of Commonality in Arts and Politics.

Bibliografia

Amir Fahir, Schwein und Zeit. Tiere, Politik, Revolte, Nautilus Verlag, Hamburg 2018.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Amir Fahir, A Touch Too Much: Animals of the Pandemic, przeł. Geoffrey C. Howes, w: There Is No Society? Individuals and Community in Pandemic Times, red. Ekaterina Degot, David Riff, Verlag der Buchhandlung Walther und Franz König, Hamburg 2021, s. 157–172.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Boltanski Luc, Énigmes et complots. Une enquête à propos d’enquêtes, Gallimard, Paris 2012.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Bonneuil Christophe, Fressoz Jean-Baptiste, L’Événement Anthropocène. La Terra, l’histoire et nous, Éditions du Seuil, Paris 2013, 2016.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Bonneuil Christophe, Fressoz Jean-Baptiste, Naukowcy i Antropos. Antropocen czy oligantropocen?, przeł. Piotr Śniedziewski, „Teksty Drugie” 2020, nr 1, s. 186–203.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Chakrabarty Dipesh, The Climate of History in a Planetary Age, The University of Chicago Press, Chicago 2021.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Feminist, Queer, Anticolonial Propositions for Hacking the Anthropocene: Archive, red. Jennifer Mae Hamilton, Susan Reid, Pia van Gelder, Astrida Neimanis, Open Humanities Press, London 2021.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Ghosh Amitav, The Calcutta Chromosome, John Murray Publishers, London 2011 [1995].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Ghosh Amitav, The Great Derangement: Climate Change and the Unthinkable, The University of Chicago Press, Chicago 2016.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Ghosh Amitav, The Nutmeg’s Curse: Parables for a Planet in Crisis, University of Chicago Press, Chicago 2021.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Hogan Chuck, The Blood Artists, Harper, New York 2009 [1998].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Haraway Donna J., Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene, Duke University Press, Durham–London 2016.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Horton Richard, COVID‑19 is not a pandemic, „The Lancet” 26.09.2020, https://doi.org/10.1016/S0140‑6736(20)32000–6 [dostęp: 2022/07/19].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kolb Anjuli Fatima Raza, Epidemic Empire: Colonialism, Contagion, and Terror, 1817–2020, University of Chicago Press, Chicago–London 2021.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Lorrimer Jamie, The Probiotic Planet: Using Life to Manage Life, University of Minnesota Press, Minneapolis–London 2020.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Lovelock James, Appleyard Bryan, Novacene: The Coming Age of Hyperintelligence, The MIT Press, Cambridge, MA–London 2019.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Mann Geoff, Wainwright Joel, Climate Leviathan: A Political Theory of Our Planetary Future, Verso, London 2018.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Mentz Steve, Neologismcene, „Arcade”, https://arcade.stanford.edu/blogs/neologismcene [dostęp: 2022/07/10].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Mentz Steve, The Neologismcene, w: tegoż, Break Up the Anthropocene, University of Minnesota Press, Minneapolis 2019, s. 57–64, https://doi.org/10.5749/j.ctvhhhg4h.9 [dostęp: 2022/07/19].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Moore Jason W., Capitalism in the Web of Life: Ecology and the Accumulation of Capital, Verso, London 2015.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Moore Jason W., Narodziny Taniej Natury, przeł. Krzysztof Hoffmann, w: Antropocen czy kapitałocen? Natura, historia i kryzys kapitalizmu, red. Jason W. Moore, Wydawnictwo WBPiCAK, Poznań 2021, s. 97–136.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Povinelli Elizabeth A., Geontologies: A Requiem to Late Liberalism, Duke University Press, Durham 2016.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Silva Cristobal, Miraculous Plagues: An Epidemiology of Early New England Narrative, Oxford University Press, Oxford 2011.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Singer Merrill, Anthropology of Infectious Disease, Routledge, New York–London 2015.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Stengers Isabelle, Au temps des catastrophes. Résister à la barbarie qui vient, Éditions La Découverte, Paris 2009.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Wald Priscilla, Contagious: Cultures, Carries, and the Outbreak Narrative, Duke University Press, Durham–London 2008.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Wright Lawrence, The End of October, Vintage, New York 2020.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Wright Lawrence, The Plague Year: America in the Time of Covid, Alfred A. Knopf, New York 2021.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Yusoff Kathryn, A Billion Black Anthropocenes or None, University of Minnesota Press, Minneapolis 2018.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##