Sympo(i)esis: etyka relacyjna w świecie naznaczonym traumą [Recenzja książki: Monika Rogowska‑Stangret, „Być ze świata. Cztery eseje o etyce posthumanistycznej”, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2021, ss. 224]

Main Article Content

Joanna Soćko
https://orcid.org/0000-0002-5297-4355

Abstrakt

Artykuł omawia wybrane wątki książki Moniki Rogowskiej‑Stangret Być ze świata: nakreśla teoretyczny kontekst etyki relacyjnej i charakteryzuje symbiotyczne współ‑myślenie, które jest jej wyrazem. W pierwszej części autorka artykułu rekonstruuje argumentację, z którą wiąże się wprowadzenie do myśli posthumanistycznej kategorii „nagiej śmierci” oraz „traumy” i „stresu pourazowego”. W drugiej części autorka proponuje alternatywną interpretację „śmierci ja”, pokazując, że może ona stanowić uzupełnienie postulowanej przez Rogowską‑Stangret etyki troski.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Soćko, Joanna. 2023. „Sympo(i)esis: Etyka Relacyjna W świecie Naznaczonym traumą: [Recenzja książki: Monika Rogowska‑Stangret, «Być Ze świata. Cztery Eseje O Etyce posthumanistycznej», Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2021, Ss. 224]”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica 11 (czerwiec):410-19. https://doi.org/10.24917/23534583.11.27.
Dział
Parateksty i komentarze
Biogram autora

Joanna Soćko - Uniwersytet Śląski

Joanna Soćko – adiunktka w Instytucie Literaturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego. Badaczka tekstów literackich umożliwiających lepsze rozpoznanie pogranicza współczesnych teorii ekokrytycznych i postsekularnych; fascynatka storytellingu i antropologii narracji. Autorka książki Poezja (meta)fizyczna. Materialność w twórczości R.S. Thomasa (Wydawnictwo IBL PAN, 2017), artykułów naukowych i subiektywnego przewodnika slow travel po Katowicach i okolicach (Pascal, 2018).

Bibliografia

Augustyniak Piotr, Jezus Niechrystus, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2021.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Barad Karen, Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning, Duke University Press, Durham, London 2007.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Bellacasa María Puig, Matters of Care: Speculative Ethics in More than Human Worlds, University of Minnesota Press, Minneapolis, London 2017.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Biblia Tysiąclecia, Pallottinum, Poznań 1999.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Braidotti Rosi, Polityka życia jako bios–zoe, przeł. I. Holewiński, tekst dostępny online: http://machinamysli.org/polityka-zycia-jako-bios-zoe/ [dostęp: 30/07/2022]
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Braidotti Rosi, Po człowieku, przeł. J. Bednarek, A. Kowalczyk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Deleuze Gilles, Spinoza: filozofia praktyczna, przeł. J. Brzeziński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Hang Byung-Chul, The Agony of Eros, przeł. E. Butler, The MIT Press, Cambridge [Massachusetts] 2017.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Haraway Donna, Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene, Duke University Press, Durham, London 2016.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Marder Michael, Plant-thinking: a Philosophy of Vegetal Life, Columbia University Press, New York 2013.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Rogowska-Stangret Monika, Być ze świata: cztery eseje o etyce posthumanistycznej, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2021.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Sławek Tadeusz, Nie bez reszty: o potrzebie niekompletności, Instytut Mikołowski, Mikołów 2018.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Szaj Patryk, Myśleć inaczej. „artPapier” nr 24 (432)/ 2021; http://artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=430&artykul=8747 [dostęp: 30/07/2022].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##