Our Capitalogenic World Climate Crises, Class Politics, and the Civilizing Project

Main Article Content

Jason W. Moore
https://orcid.org/0000-0002-7237-9895

Abstrakt

Żyjemy w czasach antropogenicznego kryzysu klimatycznego. Ale czy na pewno? Szkic pokazuje, jak w krwawej łaźni zmilitaryzowanej akumulacji i podboju po 1492 r. ukształtował się na wskroś nowoczesny fetysz „ludzkości”. Twierdzenie, że to Antropos napędza kryzys klimatyczny, implikuje aktora historycznego, który nie istnieje. Rzeczywistość jest odmienna: ludzkość nie robi niczego. Historię tworzą określone grupy ludzi – imperia, klasy, instytucje religijne, armie, finansiści. Artykuł określa antropocen jako coś więcej niż kiepską historię – choć ucieczka od historii światowej ma tu kluczowe znaczenie. Dowodzi, że dzisiejszy antropocen jest jednym z filarów ekologizmu bogatych. Jego korzenie historyczne tkwią w projekcie ucywilizowania oraz w niedawnym, powstałym po 1970 r. ekologizmie „statku kosmicznego Ziemia”. Zarówno Ekologizm, jak i współczesna moda na antropocen dążą przede wszystkim do jednego: zrzucenia winy z kapitalizmu jako głównego sprawcy kryzysu ekologicznego. Od samego początku Ekologizm unikał „nazywania systemu po imieniu”. Tylko określenie kryzysu klimatycznego jako „kapitałogenicznego” – „spowodowanego przez kapitał” – pozwoli nam stworzyć skuteczną socjalistyczną politykę sprawiedliwości klimatycznej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Moore, Jason W. 2023. „Our Capitalogenic World: Climate Crises, Class Politics, and the Civilizing Project”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica 11 (czerwiec):97-122. https://doi.org/10.24917/23534583.11.7.
Dział
Studia i szkice
Biogram autora

Jason W. Moore - Binghamton University

Jason W. Moore – a historical geographer and environmental historian, is professor of sociology at Binghamton University, where he coordinates the World‑Ecology Research Group. He also co‑ coordinates the World‑Ecology Research Network. His books and essays include Capitalism in the Web of Life (Verso, 2015) and, with Raj Patel, A History of the World in Seven Cheap Things. Moore’s essays, popular and scholarly, can be found in over 20 languages on his website: https://jasonwmoore.com/. Correspondence: jwmoore@binghamton.edu.

Bibliografia

Anderson Perry, Passages from Antiquity to Feudalism, New Left Books, London 1974.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Anthropocene or Capitalocene? Nature, History, and the Crisis of Capitalism, ed. Jason W. Moore, PM Press, Oakland 2016.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Antonacci John P., Periodizing the Capitalocene as Polemocene, “Journal of World-Systems Research” 2021, nr 2(27), p. 439–467.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Barnosky Anthony D. et al., Approaching a State Shift in Earth’s Biosphere, “Nature” 2012, nr 486 (7401).
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Bethencourt Francisco, Racisms, Princeton University Press, Princeton 2013.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Beyond Germs, ed. Catherine M. Cameron, Paul Kelton, Alan C. Swedlund, University of Arizona Press, Tucson 2015.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Bois Guy, Against the neo-Malthusian orthodoxy, „Past & Present” 1978, nr 79, s. 60–69.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Bourdieu Pierre, Loïc Wacquant, An Invitation to Reflexive Sociology, University of Chicago Press, Chicago 1992.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Brand Ulrich, Markus Wissen, The imperial mode of living, Verso, London 2021.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Braudel Fernand, European Expansion & Capitalism, 1450–1650, in: Contemporary Civilization Staff of Columbia College, Columbia University, ed. Chapters in Western Civilization, Columbia University Press, New York 1961, p. 245–288.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Braverman Harry, Labor and Monopoly Capital, Monthly Review Press, New York 1974.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Brecher Jeremy, Against Doom, PM Press, Oakland 2017.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Brenner Robert P., The Low Countries in the Transition to Capitalism, “Journal of Agrarian Change” 2001, nr 2(1), p. 169–241.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Brenner Robert, Agrarian class structure and economic development in pre-industrial Europe, “Past & Present” 1976, nr 70, p. 30–75.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Brockington Dan, Fortress Conservation, Indiana University Press, Bloomington 2002.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Brundtland Gro Harlem, Our Common Future, Oxford University Press, Oxford 1987.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Carson Rachel, Silent Spring, Houghton Mifflin, Boston 1962.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Ceballos Gerardo et al. Accelerated modern human–induced species losses, “Science Advances” 2015, nr 1(5).
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Chwałczyk Franciszek, Around the Anthropocene in Eighty Names, “Sustainability” 2020, nr 12(11), p. 44–58.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Crutzen Paul J., Eugene F. Stoermer, The Anthropocene, “IGBP Newsletter” 2000, nr 41, p. 17–18.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Dale Gareth, Karl Polanyi: The Limits of the Market, Polity, Cambridge 2010.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Dauvergne Peter, Environmentalism of the Rich, MIT Press, Cambridge 2016.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Dawson Ashley, Extinction, OR Books, New York 2016.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Dean Jodi, The Communist Horizon, Verso, London 2012.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Degroot Dagomar, The Frigid Golden Age, Cambridge University Press, Cambridge 2018.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Dowie Mark, Losing Ground, MIT Press, Cambridge 1996.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Dryzek John S., Jonathan Pickering, The Politics of the Anthropocene, Oxford University Press, Oxford 2019.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Ehrlich Paul R. [i Anne H. Ehrlich], The Population Bomb, Ballantine, New York 1968.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Ehrlich Paul R., Anne H. Ehrlich, The Environmental Dimensions of National Security, in: Global Problems and Common Security, ed. Josef Rotblat, Vitalii I. Goldanskii, Springer, Berlin 1989, p. 180–190.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Federici Silvia, Caliban and the Witch, Autonomedia, Brooklyn 2004.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Federici Silvia, Revolution at Point Zero, PM Press, Oakland 2012.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Ferguson James, The anti-politics machine, Cambridge University Press, Cambridge 1990.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Fields Barbara J., Slavery, Race and Ideology in the United States of America, “New Left Review” 1990, nr I/181, p. 95–118.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Fraser Nancy, Behind Marx’s Hidden Abode, “New Left Review” 2014, nr II/86, p. 55–72.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Fukuyama Francis, The end of history?, “National Interest” 1989, nr 16, p. 3–18.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Fuller Buckminster, Operating Manual for Spaceship Earth, Southern Illinois University Press, Carbondale 1969.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Genovese Eugene D., From Rebellion to Revolution, Louisiana State University Press, Baton Rouge 1981.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Habermas Jürgen, Toward a Rational Society, Polity, Cambridge 1987.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Hage Ghassan, Is Racism an Environmental Threat?, Polity, Cambridge 2017.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Hardin Garret, The Tragedy of the Commons, “Science” 1968, nr 162, p. 1243–1248.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Hari Johann, The Wrong Kind of Green, “The Nation,” 22.03.2010.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Harvey David, The Condition of Postmodernity, Blackwell, Oxford 1989.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Headrick Daniel, The Tools of Empire, Oxford University Press, Oxford 1981.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Hobsbawm Eric, Age of Revolution, World Publishing Co., Cleveland 1962.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Klein Naomi, This Changes Everything, Simon & Schuster, New York 2014.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Ladurie Emmanuel Le Roy, Valerie Daux, The climate in Burgundy and elsewhere, from the fourteenth to the twentieth century, “Interdisciplinary Science Reviews” 2008, nr 1(33), p. 10–24.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Latour Bruno, We Have Never Been Modern, Harvard University Press, Cambridge 1993.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Levitt Tom, Conservation International ‘agreed to greenwash arms company’, “The Ecologist,” 11.05.2011, https://theecologist.org/2011/may/11/conservation‑international-agreed‑greenwash‑arms‑company [access: 2023/01/26].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Lewis Simon L., Mark A Maslin, Defining the Anthropocene, “Nature” 2015, nr 519, p. 171–180.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Lewis Simon L., Mark A. Maslin, The Human Planet, Pelican, London 2018.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Lewontin R.C., Steve Rose, Leon J. Kamin, Not in Our Genes, Pantheon, New York 1984.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Lilley Sasha, David McNally, Eddie Yuen, James Davis, Catastrophism, PM Press, Oakland 2012.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Linebaugh Peter, Marcus Rediker, The Many‑Headed Hydra, Beacon, Boston 2000.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Liu Catherine M., The Virtue Hoarders, University of Minnesota Press, Minneapolis 2021.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Malm Andreas, Fossil Capital, Verso, London 2016.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Małowist Marian, Western Europe, Eastern Europe and World Development 13th‑18th Centuries, Brill, Leiden 2010.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Marx Karl, Friedrich Engels, The German Ideology, International Publishers, New York 1971.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Marx Karl, Friedrich Engels, The Manifesto of the Communist Party, in: The Communist Manifesto, ed. Gareth S. Jones, Penguin, New York 2002, p. 218–233.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Marx Karl, Grundrisse, Vintage, New York 1973.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

McLuhan Marshall, At the moment of Sputnik the planet became a global theater in which there are no spectators but only actors, “Journal of Communication” 1974, nr 1(24), p. 48–58.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

McNeill John R., Peter Engelke, The Great Acceleration, Harvard University Press, Cambridge 2016.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Mies Maria, Patriarchy and Accumulation on a World Scale, Zed, London 1986.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Mintz Sidney W., Sweetness and Power, Penguin, New York 1985.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Moore Jason W., Anthropocene, Capitalocene & the Flight from World History, “Nordia” 2022, nr 2(51), p. 123–146.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Moore Jason W., Anthropocenes & the Capitalocene Alternative, “Azimuth” 2017, nr 5, p. 71–80.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Moore Jason W., Beyond Climate Justice, in: The Way Out of the Climate Crisis, Walther König Press, Vienna 2022.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Moore Jason W., Capitalism in the Web of Life, Verso, London 2015.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Moore Jason W., Cheap Food & Bad Climate, “Critical Historical Studies” 2015, nr 1(2), p. 1–42.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Moore Jason W., Confronting the Popular Anthropocene, “New Geographies” 2017, nr 9.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Moore Jason W., Das Planetare Proletariat im Planetaren Inferno, “LfB: Literaturforum im Brecht‑Haus” 2021, nr 6, p. 4–11.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Moore Jason W., Del gran abaratamiento a la gran implosión, “Relaciones Internacionales” 2021, nr 47, p. 11–52.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Moore Jason W., Ecology and the Rise of Capitalism, Ph.D. thesis, Berkeley, University of California 2007.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Moore Jason W., El hombre, la naturaleza y el ambientalismo de los ricos, in: Pensar la ciencia de otro modo, red. Francisco Herrera, Daniel Lew, Nerliny Carucí, Mincyt, Caracas 2022, p. 55–82.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Moore Jason W., Empire, Class & The Origins Of Planetary Crisis: The Transition Debate in the Web of Life, “Esboços” 2021, nr 28, p. 740–763.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Moore Jason W., Global Capitalism in the Great Implosion, in: William I. Robinson, Can Global Capitalism Endure?, Clarity Press, Atlanta 2022, p. ix–xxiv.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Moore Jason W., How to Read Capitalism in the Web of Life, “Journal of World-Systems Research” 2022, nr 1(28), p. 153–168.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Moore Jason W., Madeira, Sugar, & the Conquest of Nature in the ‘First’ Sixteenth Century, Part I, “Review” 2009, nr 4(32), p. 345–390.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Moore Jason W., Madeira, Sugar, & the Conquest of Nature in the ‘First’ Sixteenth Century, Part II, “Review” 2010, nr 1(33), p. 1–24.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Moore Jason W., Metabolic Rift or Metabolic Shift?, “Theory & Society” 2017, nr 4(46), p. 285–318.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Moore Jason W., Nature & the Transition from Feudalism to Capitalism, “Review” 2003, nr 2(26), p. 97–172.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Moore Jason W., Power, Profit and Prometheanism, Part I: Method, Ideology and the Violence of the Civilizing Project, “Journal of World‑ S ystems Research” 2022, nr 21(2), p. 1–12.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Moore Jason W., Putting Nature to Work, in: Supramarkt, ed. O. Arndt, C. Wee, Irene Books, Gothenburg 2015, p. 69–117.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Moore Jason W., Raumschiffe und Sklavenschiffe: Die kapitalische Weltokologies 1492–2030,
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

in: Kapitalismus und Nachhaltigkeit, ed. Sighard Neckel, Philipp Degens, Sarah Lenz, Campus Verlag, Frankfurt 2022, p. 21–38.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Moore Jason W., Remaking Work, Remaking Space, “Antipode” 2002, nr 2(34), p. 176–204.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Moore Jason W., Slaveship Earth & the World‑Historical Imagination in the Age of Climate Crisis, “PEWS News,” Summer 2018, p. 1–4.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Moore Jason W., The Capitalocene & Planetary Justice, “Maize” 2019, nr 6, 49–54.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Moore Jason W., The Capitalocene, Part I, “Journal of Peasant Studies” 2017, nr 3(44), p. 594–630.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Moore Jason W., The Capitalocene, Part II, “Journal of Peasant Studies” 2018, nr 2(45), p. 237–279.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Moore Jason W., The Crisis of Feudalism: An Environmental History, “Organization & Environment” 2002, nr 3(15), p. 296–317.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Moore Jason W., The Modern World‑System as Environmental History?, “Theory & Society” 2003, nr 3(32), p. 307–377.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Moore Jason W., The Modern World-System as Environmental History?, “Theory & Society” 2003, nr 3(32), p. 307–377.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Moore Jason W., The Opiates of the Environmentalists?, “Abstrakt,” listopad 2021, https://www.abstraktdergi.net/opiates-of-the-environmentalists-anthropocene-illusions-planetary‑management‑the‑capitalocene‑alternative/ [access: 2023/01/26].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Moore Jason W., The Value of Everything?, “Review” 2017, nr 3–4(37), p. 245–292.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Moore Jason W., Transcending the Metabolic Rift, “Journal of Peasant Studies” 2011, nr 1(38), p. 1–46.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Moore Jason W., Über die Ursprünge unserer ökologischen Krise, “Prokla” 2016, nr 185, p. 599–619.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Moore Jason W., Waste in the Limits to Capital: How Capitalism Lays Waste to the Web of Life, and Why It Can’t Stop, “Emancipations” 2022, nr 1(2), p. 1–45.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Moore Jason W., World Accumulation and Planetary Life, or, Why Capitalism Will Not Survive Until the “Last Tree is Cut,” “IPPR Progressive Review” 2017, nr 3(24), p. 176–204.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Nixon Richard, Annual Message to the Congress on the State of the Union, 22.01.1970, https://www.presidency.ucsb.edu/documents/annual-message-the-congress-the-state-the-union‑2 [access: 2023/01/26].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Patel Raj, Jason W. Moore, A History of the World in Seven Cheap Things, University of California Press, Berkeley 2017.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Patterson Thomas C., Inventing Western Civilization, Monthly Review Press, New York 1997.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Plumwood Val, Feminism and the Mastery of Nature, Routledge, New York 1993.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Polanyi Karl, The Great Transformation, Beacon, Boston 1957.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Rai Milan, Columbus in Ireland, “Race & Class” 1993, nr 4(34), p. 25–34.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Robertson Thomas, The Malthusian Moment, Rutgers University Press, New Brunswick 2012.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Robinson Cedrick, Black Marxism, Zed, London 1983.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Rockström Johan et al., Planetary Boundaries, “Ecology and Society” 2009, nr 2 (14).
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Salvage Collective, The Tragedy of the Worker, Verso, London 2021.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Selwyn Benjamin, Satoshi Miyamura, Class Struggle or Embedded Markets?, “New Political Economy” 2014, nr 5(19), p. 639–661.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Skocpol Theda, States and Social Revolutions, Cambridge University Press, Cambridge 1979.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Steffen Will, Jacques Grinevald, Paul J. Crutzen, John R. McNeill, The Anthropocene: Conceptual and Historical Perspective, “Philosophical Transactions of the Royal Society A” 2011, nr 369, p. 842–867.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Steffen Will, Paul J. Crutzen, John R. McNeill, The Anthropocene, “AMBIO” 2007, nr 8(36), p. 614–621.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Sutoris Peter, The term ‘Anthropocene’ isn’t perfect – but it shows us the scale of the environmental crisis we’ve caused, “The Conversation,” 20.10.2021.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Taibi Matt, America’s Intellectual No‑Fly Zone, “Scheerpost,” 20.04.2022, https://scheerpost.com/2022/04/20/matt‑taibbi‑americas‑intellectual‑no‑fly‑zone/ [access: 2023/01/26].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Tawney R.H., Religion & the Rise of Capitalism, Harcourt, Brace & Company, New York 1926).
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

The Transition from Feudalism to Capitalism, ed. Rodney H. Hilton, New Left Books, London 1976.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

von Werlhof Claudia, On the concept of nature and society in capitalism, in: Maria Mies, Veronika Bennholdt- Thomsen, Claudia von Werlhof, Women: the last colony, Zed, London 1988.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Wainwright Joel, Geoff Mann, Climate Leviathan, Verso, London 2018.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Wallerstein Immanuel, European Universalism, The New Press, New York 2006.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Wallerstein Immanuel, Historical Capitalism, with Capitalist Civilization, Verso, London 1995.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Wallerstein Immanuel, The Agonies of Liberalism, “New Left Review” 1994, nr I/204, p. 3–17.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Wallerstein Immanuel, The Modern World‑System I, Academic Press, New York 1974.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Watts Jonathan, Johan Rockström: ‘We need bankers as well as activists… we have 10 years to cut emissions by half’, “The Guardian,” 29.05.2021.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Webb Walter P., The Great Frontier, University of Texas Press, Austin 1964.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Williams Michael, Deforesting the Earth, University of Chicago Press, Chicago 2003.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Wolford Wendy, The Plantationocene, “Annals of the American Association of Geographers” 2021, nr 6(111), p. 1622–1639.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Wood Ellen M., The Retreat from Class, Verso, London 1985.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Wynter Sylvia, Unsettling the Coloniality of Being/Power/Truth/Freedom, “CR: The New Centennial Review” 2003, nr 3(3), p. 257–337.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##